Wieluń

Klub Adres Info

Trening funkcjonalny

Badając nazewnictwo tej aktywności fizycznej możemy natrafić na tłumaczenie „funkcji” jako celu. A, więc trening funkcjonalny może być zatem rozumiany jako trening celowy, czyli ściśle ukierunkowany. Osoby, który nie do końca rozumiały koncepcje tej formy zajęć degradowały go do treningu wielopłaszczyznowego, który polega na wykonywaniu ruchów zbliżonych do tych występujących w życiu codziennym. Jak się okazuje możemy nazywać go treningiem ogólnorozwojowym, który zawiera ćwiczenia zbieżne z wieloma dyscyplinami sportowymi. W treningu funkcjonalnym możemy napotkać: sprinty, biegi, uderzenia, poruszania się bokiem, wykroki bądź unoszenia kończyn górnych.

Znajdziemy wiele bliźniaczych punktów z ćwiczeniami przygotowującymi piłkarzy, koszykarzy czy nawet tenisistów do uczestnictwa w ich dyscyplinach sportowych. Jeśli widać tyle podobieństw nie powinniśmy zatem tworzyć sztucznych różnic. Trening funkcjonalny możemy zatem uznać za dziedzinę, która wynajduje podobieństwa w różnych sportach i prowadzi do ich zjednoczenia w jednej sesji treningowej. Co więcej jest to trening, który przygotowuje sportowca do uprawiania jego dziedziny sportu. Dlatego też ta forma treningowa jest bardzo ceniona podczas przygotowywania zawodników pod względem szybkości, siły, mocy oraz zmniejszania ryzyka występowania kontuzji.

Trening funkcjonalny to program nastawiony głównie na równowagę, w którego skład wchodzą ruchy bazujące na wykrokach, przysiadach, ciągnięciu lub pchaniu. Najłatwiejszym opisem jest ten mówiący o zestawie ćwiczeń przygotowujących każdego do radzenia sobie z własnym ciężarem ciała w trakcie wykonywania ruchów bez względu na kierunek czy płaszczyznę. Jest to trening uczący ruchów, a przy tym budujący sylwetkę.

Fitness na trampolinach

Fitness na trampolinach to głównie ćwiczenia i ruchy wykonywane na niestabilnym podłożu. W tym przypadku uczestnik angażuje również mięśnie głębokie i posturalne. Uczy się zachowywać równowagę podczas wykonywania wielu różnych ruchów, gdzie głównym obciążeniem jest waga własnego ciała. Program treningowy Fit and Jump bazuje głównie na prostocie, aby uczestnik szybko nauczył się wykonywać podstawowe ruchy w odpowiedni sposób. Ważne jest również właściwe utrzymywanie pozycji w trakcie wykonywania ćwiczeń. Stawiamy głównie nacisk na bezpieczeństwo podczas zajęć, a nie oryginalność wymyślanych każdego dnia choreografii bazujących na tanecznych krokach. Wykonywanie jakichkolwiek ćwiczeń na powierzchni nierównoważnej jest na tyle trudne dla osób początkujących, że skomplikowane ruchy powodują jedynie brak zachowania właściwej techniki. Dlatego program treningowy w tym przypadku powinien być bardzo prosty i dostępny dla szerszego grona zainteresowanych.